menu dblex
göra avkall på
verb
avsäga sig
avstå från
uppge
avstå
frånsäga sig
resignera
ge avkall på
neka sig

Alla synonymer går att klicka på.