menu dblex
göra av
verb
anbringa
placera
sätta
lägga ifrån sig

Alla synonymer går att klicka på.