menu dblex
göra ansvarig för
verb
skylla på
anklaga
beskylla
tillskriva

Alla synonymer går att klicka på.