menu dblex
göra allvar av
verb
förverkliga
omsätta i handling
uppfylla

Alla synonymer går att klicka på.