menu dblex
göra
substantiv
knog
arbete
syssla
sjå
besvär
möda
jobb
bestyr
göromål
sysselsättning
gärning
uppgift
knåp
I sammansättning
slavgöra
göra
verb
utföra
verkställa
förverkliga
bestyra
åstadkomma
sätta i verket
fullgöra
prestera
förrätta
uppfylla
begå
praktisera
åvägabringa
få till stånd
notera
bedriva
idka
laga
arrangera
komma fram med
gå till väga
bära sig åt
handla
bete sig
förfara
förhålla sig
uppföra sig
ta sig till
ta sig för
syssla med
ha för sig
företa sig
hitta på
sysselsätta sig med
ha för händer
föreha
hålla på med
gripa sig an med
uträtta
skapa
bilda
alstra
dana
gestalta
dikta
komponera
stifta
upprätta
författa
skriva
avge
förvandla till
spela en roll
tillverka
framställa
förfärdiga
fabricera
producera
utarbeta
framkomma med
uttala
framlägga
avlämna
tillfoga
bereda
förskaffa
orsaka
valla
tillryggalägga
avverka
beskriva
bli
utgöra
uppgå till
ge till resultat
betyda
vara av betydelse
förorsakar
Se även
gjord
gjorda
göras
I uttryck
göra av
göra av med
göra bort sig
göra bot och bättring
göra det surt för
göra efter
göra en slät figur
göra ett stort nummer av
göra i ordning
göra ifrån sig
göra illa
göra ned
göra någon något förnär
göra om
göra processen kort med
göra på sig
göra rent bord
göra sig
göra sig av med
göra sig i ordning
göra sig skyldig till
göra sig till
göra sitt bästa
göra sitt till
göra slag i saken
göra slut på
göra undan
göra upp
göra upp räkningen
göra vid
göra åt
ha att göra med

Alla synonymer går att klicka på.