menu dblex
gåtlik
adjektiv
gåtfull
dunkel
enigmatisk
mångtydig
skum

Alla synonymer går att klicka på.