menu dblex
gå vilse
verb
förirra sig
avvika
förvilla sig
irra
råka vilse
villa bort sig

Alla synonymer går att klicka på.