menu dblex
gå ut på
verb
angå
avse
gälla
handla om
mena
innebära
tendera
vara anlagd på

Alla synonymer går att klicka på.