menu dblex
gå upp i rök
verb
förflyktigas
avdunsta
försvinna
förgasas
volatiliseras

Alla synonymer går att klicka på.