menu dblex
gå upp emot
verb
motsvara
balansera
uppväga
likna
stoppa mot
vara jämngod med

Alla synonymer går att klicka på.