menu dblex
gå upp
verb
fördyras
spricka upp
öppna sig
brista
öppnas
spricka
bli isfri
stiga
öka
stegras
stiga upp
flyga upp
höja sig

Alla synonymer går att klicka på.