menu dblex
gå tyst
verb
smyga
tassa

Alla synonymer går att klicka på.