menu dblex
gå tillväga
verb
bete sig
fara fram
uppföra sig

Alla synonymer går att klicka på.