menu dblex
gå till väga
verb
bära sig åt
handla
förfara
göra
vara
operera

Alla synonymer går att klicka på.