menu dblex
gå till väders
verb
starta
stiga

Alla synonymer går att klicka på.