menu dblex
gå till fots
verb
vandra

Alla synonymer går att klicka på.