menu dblex
gå till ända
verb
förflyta
löpa ut
förgå
utgå
gå förbi
lida
förfalla
utlöpa
gå över
sluta

Alla synonymer går att klicka på.