menu dblex
gå till
verb
ske
försiggå
hända
tillgå
förlöpa
komma sig
komma upp
slå rot
ta sig
gro
växa
trivas

Alla synonymer går att klicka på.