menu dblex
gå sin väg
verb
försvinna
drypa av
smita

Alla synonymer går att klicka på.