menu dblex
gå sin gilla gång
verb
gå sin lugna gång
gå sin vana lunk

Alla synonymer går att klicka på.