menu dblex
gå om styr
verb
stranda

Alla synonymer går att klicka på.