menu dblex
gå ned
verb
sänka sig
sjunka
dala
falla
komma ned
avta
minska

Alla synonymer går att klicka på.