menu dblex
gå in på detaljer
verb
utveckla

Alla synonymer går att klicka på.