menu dblex
gå in på
verb
förlika sig med
nöja sig
acceptera

Alla synonymer går att klicka på.