menu dblex
gå in
verb
stiga in
komma in
stiga på
titta in
träda in
anlöpa
hoppa in
inlöpa
marschera in
rycka in
törna in

Alla synonymer går att klicka på.