menu dblex
gå i skift
verb
alternera

Alla synonymer går att klicka på.