menu dblex
gå i likvidation
verb
inställa betalningarna
avveckla
upphöra med affärerna

Alla synonymer går att klicka på.