menu dblex
gå i lås
verb
gå för sig
låta sig göra
slå väl ut
haffa
ordna sig
lyckas

Alla synonymer går att klicka på.