menu dblex
gå i konkurs
verb
konka

Alla synonymer går att klicka på.