menu dblex
gå i god för
verb
ansvara
försäkra
gå i borgen för
stå för
garantera
svara
borga för

Alla synonymer går att klicka på.