menu dblex
gå i borgen för
verb
försäkra
gå i god för
ansvara
ansvara för
garantera
borga för
borga

Alla synonymer går att klicka på.