menu dblex
gå fram
verb
träda fram

Alla synonymer går att klicka på.