menu dblex
gå för sig
verb
gå an
låta sig göra
passa sig
gå i lås

Alla synonymer går att klicka på.