menu dblex
gå ed
verb
svära

Alla synonymer går att klicka på.