menu dblex
gå djupare
verb
fördjupa sig

Alla synonymer går att klicka på.