menu dblex
gå bra till
verb
passa i stycke till
stå bra till

Alla synonymer går att klicka på.