menu dblex
gå bra för någon
verb
ha framgång
gå någon väl i händer

Alla synonymer går att klicka på.