menu dblex
gå all världens väg
verb
skatta åt förgängelsen
gå under
försvinna
gå förlorad
gå åt
gå sönder
vara borta

Alla synonymer går att klicka på.