menu dblex
gå över styr
verb
bankruttera

Alla synonymer går att klicka på.