menu dblex
gå över mot
verb
vrida sig

Alla synonymer går att klicka på.