menu dblex
verb
vandra
traska
vanka
promenera
ströva
spankulera
flanera
trampa
knalla
träda
irra
luffa
valla
tåga
skrida
kliva
färdas till fots
släntra
driva
spatsera
strosa
stulta
larva
rulta
stappla
stiga
strutta
tulta
stega
trava
vada
fingå
masa
pallra sig
ränna
röra på sig
trippa
mullra
loda
begagna apostlahästarna
gå upp
ha sin gång
leda
ta en liten runda
ta en promenad
bege sig
förfoga sig
dra
förflytta sig
bryta upp
ge sig av
starta
ta slut
upphöra
avdunsta
avlägsna sig
försiggå
marschera
tillgå
avtroppa
dra bort
gå sin väg
försvinna
arta sig
drypa
lämna
sluta
styra kosan
sätta sig i rörelse
tillryggalägga
tåga iväg
utveckla sig
trivas
demissionera
avgå
abdikera
avsegla
träda tillbaka
vara i gång
röra sig
fungera
vara i rörelse
arbeta
löpa
göra tjänst som
vara i funktion
uppföras
förflyta
förgå
förrinna
lida
rinna
passera
förlöpa
förflykta
svinna
cirkulera
vara i farten
vara i omlopp
florera
vara gängse
grassera
härja
vara i sväng
vara spridd
berättas
förtäljas
ha åtgång
finna avsättning
ha en marknad
röna efterfrågan
säljas bra
vara eftersökt
I uttryck
gå an
gå av
gå bort
gå bra för någon
gå bra till
gå din väg
gå efter
gå emellan
gå emot
gå fram
gå framåt
gå för
gå för sig
gå förbi
gå före
gå hett till
gå hädan
gå i
gå i land med
gå i stöpet
gå ifrån
gå igen
gå igenom
gå ihop
gå illa
gå illa ihop med
gå illa åt
gå in
gå in för
gå in på
gå isär
gå löst på
gå med
gå med på
gå ner
gå någon djupt till hjärtat
gå någon väl i händer
gå om
gå om intet
gå omkull
gå på
gå rakt på sak
gå sin egen väg
gå sönder
gå till
gå till handa
gå till rätta med
gå tillbaka
gå tillsammans
gå under
gå under jorden
gå upp emot
gå upp i
gå upp i rök
gå ur
gå ut
gå ut med
gå ut på
gå ut över
gå utför
gå över
gå över i
gå över till
inte gå av för hackror

Alla synonymer går att klicka på.