menu dblex
gästspela
verb
gästa
gastera
kort besöka

Alla synonymer går att klicka på.