menu dblex
gärd
substantiv
offer
tribut
gåva
bevis på
uttryck för
yttring av
skatt
pålaga
Se även
gärder

Alla synonymer går att klicka på.