menu dblex
gälla för
verb
lyda

Alla synonymer går att klicka på.