menu dblex
gäckad förhoppning
substantiv
besvikelse

Alla synonymer går att klicka på.