menu dblex
furstlig makt
substantiv
suveränitet

Alla synonymer går att klicka på.