menu dblex
furnera
verb
leverera
förse med
förse
anskaffa
skaffa
tillhandahålla
utrusta

Alla synonymer går att klicka på.