menu dblex
fundering
substantiv
tanke
eftertanke
idé
betänketid
funderare
eftersinnande
grubbel
begrundan
spekulerande
penséer
meditationer
infall
tankar
planer
Se även
funderingar

Alla synonymer går att klicka på.