menu dblex
fullt tillägna sig
verb
assimilera

Alla synonymer går att klicka på.