menu dblex
fullföljas
verb
fortskrida
Se även
fullfölja

Alla synonymer går att klicka på.